Sveti Jerma je bio jedan od sedamdeset apostola i episkop u Filipopolju. Spominje se u poslanici apostola Pavla Rimljanima (Rm 16, 14). Poreklom je bio Grk, ali živeo je dugo u Rimu. Sastavio je knjigu Pastir za koju se u hrišćanskoj tradiciji veruje da je pisana prema otkrovenjima anđela Božjeg. […]