Trend

Sveti Haralampije

Sveti Haralampije je bio episkop u Magneziji (Tesalija) u 2. veku. Kada nasta strašno gonjenje hrišćana u vreme cara Septimija Severa, starac Haralampije ne krijaše se...