Petrovdan – Sveti apostoli Petar i Pavle

Sveti Petar Sveti Petar je bio među prvim Jevrejima koji su postali učenici Isusa Hrista. Prvobitno ime Petra je bilo Simeon,koji je bio ribar na Tiberijskom jezeru i sa bratom Andrejem odlučio je da postane Isusov učenik. Tada je dobio aramejsko ime Kefa (kamen), što je na grčkom bilo Petar. Prema jevanđelju je na Tajnoj večeri Hristos predskazao da će ga se Petar tri puta odreći pre nego što petao zakukuriče tri puta. Petar je navodno ispunio ovo proročanstvo bojeći se od osvete naroda. Petar je tridesetak godina bio sveštenik sve dok nije krenuo za Rim gde će postati mučenik. Apokrifna „Petrova pisma“ kažu da je…

Read More

Sveti apostoli Petar i Pavle – Petrovdan

Sveti Petar Sveti Petar je bio među prvim Jevrejima koji su postali učenici Isusa Hrista. Petar ili ti prvobitno Simeon je bio ribar na Tiberijskom jezeru i sa bratom Andrejem odlučio je da postane Isusov učenik. Tada je dobio aramejsko ime Kefa (kamen), što je na grčkom bilo Petar (grč. Πέτρος). U Matejevom jevanđelju kaže se da je Hrist smatrao Petra za temelj svoje Crkve. Sva četiri jevanđelja tvrde da je na Tajnoj večeri Hristos predskazao da će ga se Petar tri puta odreći pre nego što petao zakukuriče tri puta. U tri jevanđelja se opisuje kako je Petar ispunio ovo proročanstvo bojeći se od osvete naroda. Petar…

Read More