Sveti apostolo Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog i jedan je od 12 apostola. Filip je pozvan od Isusa Hrista da mu se pridruži i bude mu učenik.  Filip je propovedao Jevanđelje po mnogim stranama Azije i po Grčkoj. Filip se u frigijskom gradu Jerapolju našao na zajedničkom jevanđelskom poslu sa apostolom Jovanom, svojom sestrom Marijamnom i apostolom Vartolomejom. Tu bi […]

Sveti apostolo Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog i jedan je od 12 apostola. Filip je pozvan od Isusa Hrista da mu se pridruži i bude mu učenik.  Filip je propovedao Jevanđelje po mnogim stranama Azije i po Grčkoj. Filip se u frigijskom gradu Jerapolju našao na zajedničkom jevanđelskom poslu sa apostolom Jovanom, svojom sestrom Marijamnom i apostolom Vartolomejom. Tu bi […]

Sveti apostolo Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog i jedan je od 12 apostola. Filip je pozvan od Isusa Hrista da mu se pridruži i bude mu učenik.  Filip je propovedao Jevanđelje po mnogim stranama Azije i po Grčkoj. Filip se u frigijskom gradu Jerapolju našao na zajedničkom jevanđelskom poslu sa apostolom Jovanom, svojom sestrom Marijamnom i apostolom Vartolomejom. Tu bi […]