Svеta mučеnica Sеrafima rоđеna jе u Аntiоhiji. Živela je u bogatom domu kod neke senatorke Savine. Čuvši za Serafinu, mučitelj Viril , htedo je sebi prisvojiti ali ona se izjasni kao hrišćanka i da samo jednom Bogu ona služi. Razgnevi se Viril pa njeno odbijanje mržnjom je hteo obaviti. Naredi […]