Recy Taylor je bila crna žena iz Abbeville u Henri Counti, Alabama, SAD. Dana 3. septembra 1944. godine, ona je kidnapovana, napuštajući crkvu i silovali su je šest ljudi. Uprkos tome što su ljudi koji su priznali napad i silovanje nikada nije podignuta optužnica. Recy Taylor je 3. septembra 1944. hodala kući […]