Simon Zilot je bio jedan od dvanaest Hristovih apostola. Simon Zilot ili Simon Kananit je bio jedan od dvanaest velikih Apostola. Rodom je iz Kane Galilejske. Na svadbu mu je došao Isus Hristos sa Majkom i sa učenicima. Kako u Bibliji piše, kada je nestalo vina Isus je pretvorio vodu […]