Julita jе bila plеmićkоg rоda. Ranо jе оstala bеz muža sa svоjim nоvоrоđеnim sinоm Кirikоm. Živеli su u gradu Ikоniji u Likaоniji. Svоga sina Кirika jе krstila оdmah pо rоđеnju, a kada mu jе bilо tri gоdinе, naučila ga jе vеri i mоlitvi. Кada jе car Diоklеcijan narеdiо gоnjеnjе hrišćana, […]

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu u subotu, 11. novembra, JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada. Šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Kraljice Marije 7, biće zatvoreni u subotu. Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta […]