Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, Muzej savremene umetnosti u Beogradu 31. oktobra proglasio sliku „Industrijalizacija“ Petra Lubarde za kulturno dobro. Na osnovu rešenja o proglašenju kulturnog dobra, slika će biti upisana u registar kulturnih dobara muzeja, kao […]