Spomen-obeležje žrtvama Glavnjače u Beogradu nalazi se na mestu gde je nekada bila Uprava grada Beograda,a danas Prirodnomatematički fakultet,kod Studentskog parka. Spomen-obeležje je postavljeno povodom obeležavanja trideset godina oslobođenja Beograda od nemačke okupacije 1974. godine . Spomenik se sastoji od dve konstruktivne celine: bronzane skulpture u obliku petolisnog cveta  oivičenog […]