DNK fontana u Beogradu,ili fontana „Pod brezom“, nalazi se na Trgu republike. Početkom 2010.godine fontana je restaurirana i vraćena 20.10.2010.godine. Umеtničkо-prоdukcijska grupa „Nоć muzеja“ u susrеt čеtvrtоm Fеstivalu naukе pоklоnila jе Bеоgradu rеstauriranu „DNК fоntanu“ na Trgu Rеpublikе. Kada su počeli radovi na rekonstrukciji Trga republike 2018.godine, fontana je srušena.

Fontana „Crveni petao“ nalazi se u Ulici cara Lazara kod kafane „Crveni petao.“ Fontana od mermera sa bronzanom figurom petla je postavljena 30.03.2016.godine,a ceo plato na kome se nalazi fontana otvoren je 9.aprila 2016.godine.

Fontana na današnjem trgu Nikole Pašića izgrađena je 1959.godine i delo je arhitekte Hranislav Stojanovića. Nakon što je uklonjena fontana na Terazijama 1947.godine ,prilikom rekonstrukcije , došlo se na ideju da se postavi nova fontana na tadašnjem trgu Marksa i Englsa ( današnjem trgu Nikola Pašić). Kada se došlo na ideju […]