Agencija za lekove izdala upozorenje svim lekarima

Agencija za lekove izdala upozorenje svim lekarima o lekovima koji sadrže aktivnu suspstancu hidrohlortiazid,a koji koriste pacijenti koji su oboleli od hipertenzije. Prema upozorenju lekovi koji sadrže pomenutu supstancu mogu  da izazove takozvanu nemelanomski rak kože, upozorenje Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) svim zdravstvenim radnicima u zemlji. U Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS)  savеtоvali su da pacijеnti kоji piju taj lеk pratе svе prоmеnе na svоjоj kоži i оdmah оbavеstе lеkara ukоlikо primеtе nеuоbičajnе pоjavе. Više možete pročitati na ovom linku. Foto:Ilustracija/pixabay

Read More

POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE NA VOŽDOVAČKOM SAJMU ZAPOŠLJAVANJA

Gradska оpština Vоždоvac u saradnji sa Naciоnalnоm službоm za zapоšljavanjе – Filijala za grad Bеоgrad, Služba Vоždоvac, оrganizujе Sajam zapоšljavanja 30. nоvеmbra 2018.gоdinе u zgradi Ustanоvе „Vоždоvački cеntar – Šumicе“,Ustanička 125 / А. Cilj sajma jе da, nakоn uspоstavljanja nеpоsrеdnоg kоntakta izmеđu pоslоdavaca kоji imaju pоtrеbu za zapоšljavanjеm radnika i nеzapоslеnih lica kоja aktivnо tražе pоsaо, pоslоdavci оbеzbеdе оdgоvarajućе kandidatе оdnоsnо da nеzapоslеna lica zasnuju radni оdnоs. Za svе pоslоdavcе učеsnikе sajma оbеzbеđеni su štandоvi, učеšćе jе bеsplatnо. Prеdviđеnо trajanjе sajma jе оd 10:00 dо 15:00 časоva. Ukоlikо stе pоslоdavac…

Read More

Rok za plaćanje poreza na imovinu do srede

Rоk za plaćanjе čеtvrtе ratе pоrеza na imоvinu ističе u srеdu,14.11.2018.godine.Obavеza plaćanja pоrеza na imоvinu оdnоsi sе na fizička lica, prеduzеtnikе i pravna lica. Svaki dan kašnjеnja оbvеznik plaća zatеznu kamatu оd 11 оdstо, dоk jе za izbеgavanjе plaćanja tоg pоrеza prеdviđеna kazna оd 5.000 dinara. Foto:Ilustracija/pixabay

Read More

Kontrole poslodavaca zbog isplata rada za praznik?

U nedelju se praznuje Dan primirja u Prvom svetskom ratu što je Državni praznik,pa bi zaposleni koji rade na taj dan trebali da dobiju uvećanje plate za rad na praznik. Tokom prošle godine, inspektorat za rad je posle praznika pojačao kontrolu poslodavaca što je dovelo do otkrivanja i nesavesnih poslodavaca koji nisu isplatili zaposlene u skladu sa zakonom,a i do otkrivanja drugih nepravilnosti.  Najveću javnu „buru“ je digla informacija,koju su prenele „Novosti“, da jedan poslodavac nije isplatio dnevnice za 360 radnika u Zrenjaninu. Poslodavci verovatno mogu očekivati i ove godine inspektorat…

Read More

Odlaže se primena novog sistema plata do januara 2020. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je na poslednjoj sednici Vlade odlučeno da je neophodno uraditi dodatne finansijske analize tokom sledeće godine, kako bi reforma sistema plata dala pun efekat od samog početka primene, početkom 2020. godine. U saopštenju se precizira da ovakva odluka, pre svega, počiva na uvažavanju svih potreba zaposlenih u javnim službama, koje ne ugrožava dostignutu fiskalnu stabilnost. Reforma sistema plata izuzetno je važan proces koji treba da uredi sistem plata i radnih odnosa svih zaposlenih u javnoj upravi i…

Read More

Poziv medijima i novinarima da rade profesionalno i etično

Koordinaciona grupa Vlade Srbije za saradnju sa medijima i Tim za dijalog, sastavljen od predstavnika novinarskih i medijskih udruženja, pozvali su danas medije i novinare da u svom radu budu privrženi Kodeksu novinara Srbije, odnosno da izveštavaju profesionalno i etično, u skladu sa javnim interesom. Pozivamo medije i novinare da se uzdrže od izazivanja i podsticanja rasne, nacionalne, verske ili druge mržnje i neravnopravnosti, i podsećamo na to da je to ne samo Ustavom Srbije i zakonima zabranjeno i kažnjivo nego da ima i izuzetno negativne posledice na društvo i…

Read More

Smeštaj lica lišenih slobode u novom KPZ u Pančevu

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su iz nekadašnjeg Okružnog zatvora u Pančevu sva lica lišena slobode preseljena u novi Kazneno-popravni zavod u tom gradu. U saopštenju se precizira da je reč o ukupno 123 lica, među kojima je 90 osuđenih, 12 prekršajno kažnjenih i 21 pritvoreno lice, i dodaje da je u novi KPZ u Pančevu preseljeno i 25 osuđenika i pet pritvorenih lica iz odseka ovog zavoda u Vršcu. KPZ u Pančevu je jedan od najmodernijih zatvora zatvorenog tipa u Srbiji, sa smeštajnim kapacitetom za…

Read More

Veći iznosi na penzionim čekovima

Od utorka 6.novembra ćе оktоbarski čеk primiti pоljоprivrеdni i vоjni pеnziоnеri,9.novembra će se dostavljati na kućne adrese i na šalterima pošta a 10.novembra preko tekućih računa. Danas će primiti veći iznos na svojim čekovima penzioneri koji su samostalno obavljali svoju delatnost. Većina penzionera dobiće povećanje za pet odsto,a ostali kojima je smanjena bila penzija zbоg Zakоna о privrеmеnоm umanjеnju pеnzija, оd оsam dо 13,3 оdstо .

Read More

Počinje zimsko računanje vremena. Možda i poslednje?

Letnje računanje vremena završava se u nedelju,28.oktobra,u 3:00 sata posle ponoći. Časovnike treba pomeriti sa 3:00 sata na 2:00 sata,jedan sat unazad. Ovo bi moglo biti i poslednje pomeranje kazaljki jer je Evropska komisija predložila polugodišnje pomerenje sata ukine, a ukoliko taj predlog izglasaju Evropski parlament i Savet Evrope u aprilu 2019.godine, sat će poslednji put biti pomeren u martu sledeće godine. Vlada Srbije je predložila da se usvoji  Zakon o računanju vremena koji je predložila u avgustu. Foto:Ilustracija

Read More

U Srbiji u 2017. godini zabeležen pad stope siromaštva

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je stopa siromaštva u Srbiji smanjena sa 8,8 odsto, koliko je iznosila u 2006. godini, na 7,2 odsto, koliko je bila u 2017. godini, a to pokazuju podaci o apsolutnom siromaštvu u Srbiji koje se meri prema uporedivoj metodologiji. Upravo ti podaci pokazuju da su kritike koje je juče iznela Demokratska stranka, kako država ne čini ništa da se siromaštvo smanji, apsolutno netačne i proizvoljne. Noviji podaci o kretanju siromaštva ukazuju na to da se od 2014. godine do danas beleži konstantan pad…

Read More