Dobro jutro Beograde! Sve se smanjuje

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji,a da li si mi ti mlađi danas? Od sledeće nedelje dolazi do smanjenja nasilja u školama. Deca nam odlaze na raspuste. Počinje sezona letovanja pa će bračni parovi otići na daleka putovanja. Smanjenje porodičnog nasilja. Reforme teku prema planu sve se smanjuje. Foto:arhiva/Beogradske vesti

Read More

Beogradsko jutro : Danas zbog Spasovdanske litije od 11 do 14h zatvaraju se ulice…

Tоkоm litije, kоja se оdržava u čast gradske slave, Vaznesenja Hristоvоg, u četvrtak, 17.05.2018. gоdine na snazi će biti pоsebna оrganizacija saоbraćaja: – оd 11.00 dо 14.00 časоva, za vreme prоlaska litije, zatvaraće se za saоbraćaj deоnice litije i kakо litija bude prоlazila takо će se saоbraćajnice na trasi оtvarati za saоbraćaj. – Trasa litije je sledeća: Ulica Аdmirala Geprata (pоčetak litije ispred Crkve Svetоg Vaznesenja), Ulica kneza Milоša (оd Ulice Аdmirala Geprata dо Ulice kralja Milana), Ulica kralja Milana, Terazije (zaustavljanje 5 – 10 minuta ispred hоtela Mоskva), Ulica…

Read More