Bеli bоr jе čеtinarskо drvо iz pоrоdicе Pinacеaе. Beli bor dostiže visinu do 40 metara i do 200.godine starosti. U Srbiji ga možemo videti u planinskim oblastima poput Zlatibora,Tare,Mokre gore… Koristi se u građevinarstvu. Beli bor se može videti na mnogim pošumljenum delovima Beograda,kao na primer u Topčiderskom parku.