Trend

Sveti Vadim

Sveti Vadim je bio bogati plemić iz Betlapete u Persiji, koji je osnovao manastir i postao iguman.

Za vreme vladavine persijskog cara Šapura II bačen je u tamnicu sa sedam učenika. Sa njima u tamnici je bio i neki knez Nirsan, takođe hrišćanin. Svaki dan su ih izvodili i tukli. Zbog toga se uplašio knez Nirsan i obećao napustiti hrišćanstvo i pokloniti se suncu. Saporu je to bilo drago, pa je obećao Nirsanu dati uz ostalo blago i celo imanje manastira Vadimovog, ako on svojom rukom poseče Vadima. Nirsan se na to saglasio i posekao Vadima.

Međutim uskoro je pao u očajanje i sam sebe probio mačem. Prepodobni mučenik Vadim je postradao 376. godine.