Sveti Jovan Bogoslov

Sveti Jovan Bogoslov  bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista, sa bratom Jakovom. Joavnova porodica živela je u gradiću Vitsaidi, na obali Galilejskog jezera. Otac mu se zvao Zavedej, a majka Salomija.

Jovan je bio jedan od Isusovih najvernijih pratioca,apostola,pored Petra i Jakova. Privrženost Hrista Jovanu mogla se videti u nekoliko navrata jedna od njih je na Tajnoj večeri kada je jedino Jovanu rekao koji su Judini planovi a možda i najpoznatiji detalj je kada je Isus bio razapet. Isus je pogledao Jovana i tražio da se brine o njegovoj majci.

Sve dok je Bogorodica bila živa, Jovan se brinuo o njoj ispunivši Isusovu želju.

Propovedao je po Palestini,Efesu i Rimu. Zbog mržnje prema hrišćanima rimski car Dominicijan zatvorio je Jovana i naredio je da ga muče. Kako Jovan izdrža sve muke nateraše ga da popije otrov ali Jovan ostade živ a Dominicijan se uplaši i progna Jovana na ostrvo Patmos.  Na tom ostrvu, Hristos se u punoj sili i slavi javio Jovanu i prorekao što će se zbivati sa Crkvom do poslednjih vremena, odnosno njegovog drugog dolaska. Jovan je to opisao u knjizi nazvanoj Apokalipsa ili Otkrovenje.

Kada je na presto došao car Nerve naredi da se vrati Jovan sa ostrva.

Kad je ostario i više nije mogao da ide u crkvu, učenici su ga nosili, a on je, umesto propovedi, govorio: „Deco moja, volite jedan drugog“. Jedan od učenika ga je pitao zašto samo te reči izgovara. Stari apostol je odgovorio: „Zato što je to najveća zapovest Gospodnja, i dosta je ako samo nju ispunimo kako valja.“

Kada, je Jovanu bilo više od sto godina on uze sedam svojih učenika, iziđe iz Efesa i naredi učenicima da iskopaju grob u vidu krsta. Potom siđe starac živ u taj grob i bi pogreben. Kada docnije otvoriše verni grob Jovanov, ne nađoše tela u grobu. Sveti Jovan Bogoslov je umro 8. maja

Foto:pixabay/grob Jovana

Next Post

Usvojeno da se u Beogradu podignu spomenici vojvodi i slikaru Petru Nikolajeviću Moleru i arhitekti Aleksandru Deroku

Чет мај 21 , 2020
Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine Grada Beograda usvojila je na današnjoj sednici inicijative da se na Savskom keju imenuje park Diane Budisavljević, da centralni park na prostoru „Beograda na vodi” ponese naziv Savski park, da se podignu spomenici Petru Nikolajeviću Moleru i Aleksandru Deroku. Komisija za […]