Sveti Isakije Dalmatski

Alex

Sveti Isakije Dalmatski je hrišćanski svetitelj, osnivač Dalmatskog manastira u Carigradu.

Za vreme vladavine cara Valensa bilo je veliko gonjenje pravoslavlja od strane arijevaca, koje je i sam car pomagao. Kada je čuo za ovo gonjenje, Isakije, pustinjak sa Istoka, ostavio je pustinju i došao u Carigrad da hrabri pravoslavce i da izobličava jeretike. U to vreme pošao je car Valens sa vojskom na sever protiv Gota, koji su se od Dunava spuštali ka Trakiji. Isakije je izašao pred cara i rekao mu:

Care, otvori crkve pravovernim, i Bog će blagosloviti put tvoj!“.

Sutradan je opet istrčao Isakije pred cara i opet mu ponovio opomenu. Treći dan istrčao je Isakije pred cara, uhvatio carevog konja za uzdu i molio cara, da da slobodu crkvi, i pretio je caru kaznom Božjom, ako se usprotivi molbi njegovoj. Razjaren car naredio je da starca bace u neku jamu. Hrišćani veruju da su starca iz jame izvadila tri anđela. Četvrti dan izzašao je Isakije pred cara i prorekao mu groznu smrt, ako ne da slobodu pravoslavnim:

Govorim ti, care, odvešćeš vojsku na varvare, no nećeš odoleti varvarima, pobeći ćeš ispred njih, ali ćeš biti uhvaćen i živ sažežen„.

I zaista su Varvari pobedili grčku vojsku, a car je pobegao sa svojim savetnikom, arijancem, i sakrio se u jednu košaru. Varvari su saznavši gde je car, opkolili košaru, i zapalili je. Tako je izgoreo car Valens sa svojim savetnikom. Potom se zacario car Teodosije Veliki, koji je čuo za Isakiju. Prizvao ga je car sebi i poklonio mu se. Pošto je mir zavladao u Crkvi, i pošto su arijanci bili prognani, Isakije se hteo vratiti u svoju pustinju, ali je umoljen da ostane u Carigradu. Neki velmoža Saturnin sagradio mu je manastir gde se starac do smrti podvizavao. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je činio mnoga čuda. Pred smrt Isakije je odredio za igumana manastira Dalmata, svoga učenika, po kome se ta obitelj kasnije i nazvala dalmatska. Isakije je preminuo oko 383. godine.

Next Post

Bez struje u Beogradu 13.06.2019

Palilula 09:00 – 14:00 MАRIJАNЕ GRЕGОRАN: 60-62D, Palilula 09:00 – 12:00 Nasеljе BОRČА: PRVОG MАJА: 18-26,44А-46,17-21,25,29-31,49-53, Palilula 08:00 – 15:00 Nasеljе BG-КRNjАČА: IGОRА VАSILjЕVА: 2G,14А,30Nj-32А,1,19-23B,27-39,43-53G, MIHАILА MILОVАNОVIĆА: 4А-4C,10, MIОDRАGА PЕTRОVIĆА: 2,8,12А,24,1V-15, VINКА GRDАNА: 4,7, Nasеljе Кrnjača: MIHАILА MILОVАNОVIĆА: 14,5-7А, VINКА GRDАNА: 30А-34, Palilula 14:00 – 19:00 PАBLА NЕRUDЕ: BB,2-10, SАLVАDОRА […]