Trend

Sveta mučenica Akilina

Rodila se devojčica Akilinaa majka joj pod glavu krst stavi. Dete se probudi i zaplače. Uze dete krst u ruke pa nastavi spavati.

Devojčica napuni svojih 10.godina a već je znala propovedati o veri Isusovoj. Okupljaše se mladi i stari da slušaju devojčicu koja o velikoj hrišćanskoj veri govori.

Čuo carski namesnik Volusijan o devojčici koja okupljaše svet oko sebe pa se razjari nad manjim a toliko većim od sebe. Mučeše vojnici devojčicu od tada 12.godina a ona im reče:

“Nemojte me muka štedeti jer mi godine brojite. Vi me mukama ka Bogu vodite. Mene ne bole rane koji mi stvarate, već vaš strah koji od Boga nemate. On vere u vas i dalje ima kao i ja. Lako je bol stvoriti.Teško je bez vere hodati.”

Pogledaše vojnici omalene devojčicu koja kao anđeo počne govoriti,pa se muka nad njom ostaviše i veru u sebi nađoše. Volusijan besan zari joj usijanu šipku u glavu i ona klonu glavom.

Odnesoše njeno telo i van zidina ga baciše ali javi se Akilini glas neki kojoj reče:

“Ustani ,budi zdrava!”

Ustade Akilina pred kapiju zamka stade i otvoriše se vrata. Ode Akilina do Volusijanovog kreveta i kaže:

“Opraštam ti smrt moju ali ti ćeš ipak na drugo mesto otići.”

Namesnik Volusijan od užasa i straha vojsku počne dozivati. Uhvatiše ponovo Akilinu i na gubilište je odvedoše ali ona kleknu:

“Hvala ti Bože.Vreme je.”

Nakon njenih reči ona preminu na gubilištu.Dželat stade ali od straha Volusijan opet naredi da je poseku. Preminulu devojčicu mrtvu posekoše.

Autor:A.M ( priča je deo mašte i slobode autora)

Foto:Wikipedia