Sveta Marija Magdalena – Blaga Marija

Marija Magdalena je bila učenica i pratilja Isusa iz Nazareta. Pravoslavna crkva je smatra ravnom apostolima i proslavlja se 4. avgusta.

Marija je rodom iz mesta Magdale, pored Genisaretskog jezera, iz plemena Isaharova. U jevanđelju se pominje da je mučena od sedam zlih duhova (besova), od kojih ju je Isus oslobodio i učinio zdravom. Marija je tako postala verna Isusova pratilja.

Kada su Isusa odveli na raspeće, pod krstom na Golgoti stajala je i Marija Magdalina, i gorko plakala zajedno sa Marijom, Isusovom majkom. Nakon Isusove smrti ona je tri puta posetila njegov grob.

U jevanđelju se govori da kada je Hristos vaskrsao, ona ga je dva puta videla: jednom sama, a drugi put sa ostalim ženama. Marija je nakon razapinjanja Isusa otputovala u Rim, tužeći caru Tiberiju Pilata zbog njegove nepravedne osude Isusa Hrista. Njenu tužbu je car primio, i Pilata premestio iz Jerusalima u Galiju, gde je ovaj sudija u nemilosti carskoj i u teškoj bolesti preminuo. Po tom se vratila iz Rima u Efes kod Jovana Bogoslova, kome je pomagala u propovedanju jevanđelja. Sa velikom ljubavlju prema Isusu i sa velikom revnošću propovedala je ona jevanđelje svetu kao Hristov apostol.

Preminula je mirno u Efesu. Njene mošti su kasnije prenete u Carigrad. Blizu Getsimanskog vrta nalazi se ruski hram posvećen svetoj Mariji Magdaleni.

VEROVANJA

Prema narodnom verovanju, Marija Magdalena je sestra Svetog Ilije – Gromovnika. Kao i na Ognjenu Mariju tog dana se ništa ne radi u kući ili u polju.

Next Post

Bez struje u Beogradu 05.08.2019

Нед авг 4 , 2019
Savski vеnac 08:30 – 14:00 КNЕZА MILОŠА: 74-76,66-70,69-71,77-95А, RЕSАVSКА: 80, VIŠЕGRАDSКА: 18-22,5,21-27V/1, Vоždоvac 09:00 – 14:30 BRАĆЕ КОVАČ: 57-57, Čukarica 08:00 – 14:00 Nasеljе RUŠАNj: ILIJЕ MILIĆЕVIĆА: 2-20,26-36А,40B,52-54,58,62,74-76А,84-86,90,96,100,104-106,110-118,1-67, JОVЕ MITRОVIĆА: 2,1, MILОRАDА ŽIVКОVIĆА: 4-12,62,1,5-9, NОVО NАSЕLjЕ 1 DЕО: 2-8,3-7А, ОSLОBОĐЕNjА: 2-10,1G-9,13-17C, Čukarica 08:30 – 14:00 LjUBICЕ IVОŠЕVIĆ-DIMITRОV: 52-56,61-69, Nasеljе ŽАRКОVО: […]