Srbija prva zemlja koja nije članica EU, a koja je dobila Indeks ravnopravnosti polova Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević otvorio je danas Forum za bezbednosnu saradnju OEBS-a, čija je tema „Sigurnosni dijalog: Sprovođenje rezolucije 1325 (2000) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Uloga sektora odbrane u sprovođenju RSBUN 1325 (2000)“.

Đorđević je tom prilikom izrazio zadovoljstvo što se nalazi među ambasadorima zemalja OEBS-a, kao neko ko duže od pet godina aktivno radi na poboljšanju položaja žena u Srbiji i istinski veruje u rodnu ravnopravnost.

On je, prilikom predstavljanja dosadašnjih rezultata implementacije Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 u Srbiji, istakao da se u prve četiri godine Nacionalni akcioni plan fokusirao na implementaciju u dvanaest ministarstava, administraciji i agencijama u sistemu bezbednosti Srbije.

Ministar je rekao da je na njegovu inicijativu i predlog političkog Saveta, a na osnovu odluke Vlade Srbije, implementacija u 2015. godini proširena na sva ministarstva, četiri kancelarije Vlade Srbije i Zavod za statistiku Republike Srbije.

On je naglasio da je politički Savet ocenio da je nakon pet godina došlo do znatnog pomaka u ostvarivanju ciljeva plana, kao i da su stvoreni uslovi za poboljšanje implementacije ove rezolucije u narednom petogodišnjem periodu.

Đorđević je naglasio da je u vezi sa tim, Vlada Srbije odlučila da nastavi sa implementacijom Rezolucije 1325, razvijajući novi plan koji će biti implementiran do kraja 2020. godine.

Drugi Nacionalni plan usvojen je u maju ove godine nakon opsežnih konsultacija sa ženama na lokalnom nivou, civilnim sektorom i nevladinim organizacijama, kako bi bio po meri njihovih potreba, objasnio je ministar.

On je naglasio da će zato fokus drugog plana biti na poboljšanju sigurnosti žena na lokalnom nivou i njihovom učešću u lokalnim organima i mehanizmima koji se bave sigurnošću.

Imajući u vidu sve najznačajnije rezultate ostvarene u periodu od 2010. do 2015. godine, Đorđević je posebno naglasio da su po prvi put u istoriji Vojske Srbije, profesionalne žene vojnici bile raspoređene u multinacionalnim operacijama UN-a na Kipru, a nakon toga je u svakoj novoj rotaciji jedinica, bio određeni broj profesionalnih žena vojnika.

Ministar je istakao da je Srbija prva zemlja koja nije članica EU, a koja je dobila Indeks ravnopravnosti polova Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost, jer je ostvarila bolji prosek od evropskog u mnogim domenima.

On je rekao da će Nacionalni akcioni plan za period od 2017 do 2020. godine obuhvatiti aktivnosti usmerene na prevenciju nasilja nad ženama u multinacionalnim operacijama, u sukobu i postkonfliktnoj rehabilitaciji društva, kriznim i vanrednim situacijama.

Poseban naglasak je na preventivnim operacijama, zaštiti i oporavku žena zbog efekata savremenih izazova, rizika i pretnji koji naročito pogađaju marginalizovane i višestruko diskriminisane kategorije stanovništva u Srbiji, kao i migrante.

Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1325 – Žene, mir i bezbednost, usvojena je 31. oktobra 2000. godine i jedna je od najvažnijih rezolucija ove internacionalne organizacije na polju mira i bezbednosti.

Taj dokument ističe posledice oružanih sukoba po žene i devojke i značaj uloge žena u izgradnji mira i postkonfliktnom oporavku društva, i u saglasnosti je sa opšteprihvaćenim internacionalnim političkim i važećim dokumentima kao i standardima koji se odnose na mir, bezbednost i ljudska prava, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Next Post

Anastacia objavlje novi album za dva dana

Сре сеп 13 , 2017
Pevačica Anastacia se vraća na velika „vrata“ sa novim albumom pod nazivom „Evolution“ koji izlazi 15.septembra. Ona je pre mesec dana objavila singl koji će se naći i na novm albumu pod nazivom “Evolution”. View this post on Instagram #Evolution it is! Only 2 days to go…let’s turn these pages! #NewMusic […]