Spomenik Staro Sajmište u Beogradu

Spomenik Staro Sajmište otkriven je 1995.godine u znak sećanja na žrtve logora Sajmište. Spomenik je rad vajara Miodraga Popovića.

Bronzana skulptura, visoka je 10 metara i teška 20 ton,a u obliku „raspuknute forme kruga čiji deo simbolizuje život, a drugi smrt.“

Foto:Beogradske vesti/A.M

Next Post

Dežurne zdravstvene ustanove u Beogradu 07.01.2019

Нед јан 6 , 2019
DЕŽURNЕ ZDRАVSTVЕNЕ USTАNОVЕ SVАКОG DАNА ОD 00:00 DО 24:00 ČАSА КLINIČКI CЕNTАR SRBIJЕ , Bеоgrad, Pastеrоva 2 3618-444, 3617-777 URGЕNTNI CЕNTАR (intеrna, nеurоlоgija,hirurgija, nеurоhirurgija, оrtоpеdija, urоlоgija) , Pastеrоva 2 366-2441, 3618-444 КLINIКА ZА КАRDIОLОGIJU , Višеgradska 26 3618-444, 3617-777 КLINIКА ZА VАSКULАRNU I ЕNDОVАSКULАRNU HIRURGIJU , Dr Коstе Tоdоrоvića 8 […]