Next Post

Agencija za lekove izdala upozorenje svim lekarima

Пет нов 16 , 2018
Agencija za lekove izdala upozorenje svim lekarima o lekovima koji sadrže aktivnu suspstancu hidrohlortiazid,a koji koriste pacijenti koji su oboleli od hipertenzije. Prema upozorenju lekovi koji sadrže pomenutu supstancu mogu  da izazove takozvanu nemelanomski rak kože, upozorenje Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) svim zdravstvenim radnicima u zemlji. U Agencije za […]