Skulptura ispred Beogradskog Dramskog pozorišta

Skulptura ispred Beogradskog Dramskog pozorišta delo je slovenačkog vajara Lojze Dolinara. Na samoj skulpturi upisana je godina 1948.godina. Skulptura je prvobitno stajala uz Beogradsko dramsko pozorište ali je kasnije premeštena nekoliko metara ispred pozorišta.

Foto:Beogradske vesti

Next Post

Crkva pokrova presvete Bogorodice na Zvezdari

Уто јул 2 , 2019
Crkva Pоkrоva Prеsvеtе Bоgоrоdicе u Bеоgradu jе srpska pravоslavna crkva, sagrađеna na Zvеzdari. Kako se Beograd polako širio, a pogotovo u periodu između dva svetska rata, javljala se potreba za izgradu hramova. U periodu između 1921-1931 broj stanovnika se udvostručio, pa je pravoslavno stanovništvo tražilo izgradnju hrama. Tadašnji Patrijarh Dimitrijе […]