Trend

Rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza 14.novembar

Rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. novembar, saopšteno je iz  Sekretarijata za javne prihode.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, koja primaju stranke svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev srede, kada je prijem stranaka od 8 do 18.30 časova.