Trend

Režim javnog prevoza tokom izvođenja radova u Ulici palih boraca

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici palih boraca u Resniku, na delu od Ulice Josipa Telarevića do Ulice 13. oktobra, od 11. do 16. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kolovoz Ulice palih boraca biće potpuno zatvoren, pri čemu će se uspostaviti privremena trasa sledećih linija javnog prevoza:

– vozila sa linije 503 će u oba smera saobraćati ulicama Slavka Miljkovića, Milorada Jankovića Doce, Aleksandra Vojinovića do Železničke stanice (Resnik);
– vozila sa linije 504 će u oba smera saobraćati ulicama Oslobođenja, 13. oktobra, Milorada Jankovića Doce, Aleksandra Vojinovića do Železničke stanice (Resnik).

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta.