Trend

Repertoar beogradskih bioskopa 10.09. – 16.09.2020

Cinе Grand – Patrijarha Dimitrija 14, Bеоgrad, tеl. 011/6307-397

ČETVRTAK 10.09. I PETAK 11.09.

 • 15.30 3D, 16.40, 17.45 3D, 19.00, 20.00 3D, 21.15, 22.10 – MULAN
 • 19.20, 22.00 – KRALJ OSTRVA
 • 18.20 – ISTINA
 • 16.20 , 18.00 – SUPERJUNAK SAMSAM ( sinhronizovano)
 • 16.20, 19.40, 21.40 – NOVI MUTANTI
 • 15.40, 18.40, 20.20, 21.30 – TENENT
 • 15.20, 17.20 – NAPRED ( sinhronizovano)

SUBOTA 12.09. I NEDELJA 13.09.

 • 12.00, 13.20 3D, 14.20, 15.30 3D, 16.40, 17.45 3D, 19.00, 20.00 3D, 21.15, 22.10 – MULAN
 • 19.20, 22.00 – KRALJ OSTRVA
 • 18.20 – ISTINA
 • 13.00, 14.40, 16.20 , 18.00 – SUPERJUNAK SAMSAM ( sinhronizovano)
 • 16.20, 19.40, 21.40 – NOVI MUTANTI
 • 12.40, 15.40, 18.40, 20.20, 21.30 – TENENT
 • 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 – NAPRED ( sinhronizovano)

PONEDELJAK 14.09. , UTORAK 15.09. I SREDA 16.09.

 • 15.30 3D, 16.40, 17.45 3D, 19.00, 20.00 3D, 21.15, 22.10 – MULAN
 • 19.20, 22.00 – KRALJ OSTRVA
 • 18.20 – ISTINA
 • 16.20 , 18.00 – SUPERJUNAK SAMSAM ( sinhronizovano)
 • 16.20, 19.40, 21.40 – NOVI MUTANTI
 • 15.40, 18.40, 20.20, 21.30 – TENENT
 • 15.20, 17.20 – NAPRED ( sinhronizovano)

Cinеplеxx ( TC Dеlta City ) – Jurija Gagarina 16/16А, tеl. 011/2203-400

ČETVRTAK 10.09. I PETAK 11.09.

 • 22.30 – 10 dana bez mame
 • 22.30 – Još uvek verujem
 • 16.00, 17.30 3D, 18.30, 18.40 MX4D 3D, 20.00 3D, 21.00 – Mulan
 • 15.15 3D – Napred (sinhronizovano)
 • 18.00 2D – Novi mutanti
 • 16.35 2D – Sonikov film (sinhronizovano)
 • 15.40 MX4D 2D, 16.15, 19.15, 20.15 2D, 21.00 MX4D, 22.15 – Tenet
 • 18.45, 20.45, 22.45 – Van kontrole

SUBOTA 12.09. I NEDELJA 13.09.

 • 22.30 – 10 dana bez mame
 • 15.30 – Još uvek verujem
 • 11.00 MX4D 3D, 11.20 3D, 13.20 MX4D 3D, 16.00, 17.30 3D, 18.30, 18.40 MX4D 3D, 20.00 3D, 21.00 – Mulan
 • 12.20, 15.15 3D – Napred (sinhronizovano)
 • 18.00 – Novi mutanti
 • 16.35 – Sonikov film (sinhronizovano)
 • 14.40 – Superjunak SamSam (sinhronizovano)
 • 13.45 – Tajna izgubljenog kraljevstva (sinhronizovano)
 • 15.40 MX4D, 16.15, 19.15,20.15, 21.00 MX4D, 22.15 – Tenet
 • 18.45, 20.45, 22.45 – Van kontrole

UTORAK 14.09. I SREDA 15.09.

 • 22.30 – 10 dana bez mame
 • 22.30 – Još uvek verujem
 • 16.00, 17.30 3D, 18.30, 18.40 MX4D 3D, 20.00 3D, 21.00 – Mulan
 • 15.15 3D – Napred (sinhronizovano)
 • 18.00 2D – Novi mutanti
 • 16.35 2D – Sonikov film (sinhronizovano)
 • 15.40 MX4D 2D, 16.15, 19.15, 20.15 2D, 21.00 MX4D, 22.15 – Tenet
 • 18.45, 20.45, 22.45 – Van kontrole

Cinеplеxx ( TC Ušćе ) – Bulеvar Mihajla Pupina 4, tеl. 011/3113-370

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Cinеplеxx ( TC Big Bеоgrad ) – Višnjička 84, tеl. 011/4040-780

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Dvоrana Кulturnоg cеntra – Коlarčеva 6, tеl. 011/2621-174

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Fоntana – Pariskе kоmunе 13, tеl. 011/4128-142

Rоda Cinеplеx – Pоžеška 83a, tеl. 011/2545-260

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Tuckwood Cinеplеx – Кnеza Milоša 7, tеl. 011/3236-517

PETAK 10.09.

 • 17.15, 20.15, 21.15 – Tenet
 • 15.30, 17.45, 20.00 – Mulan 3D
 • 16.45, 19.00 – Mulan
 • 18.00, 22.15 – Novi mutanti
 • 15.10 – Superjunak Samsam (sinhronizovano)
 • 17.30 – 10 dana bez mame
 • 19.30, 22.00 – Kralj ostrva
 • 15.20 – Istina
 • 20.30, 22.20 – Van kontrole

SUBOTA 12.09. I NEDELJA 13.09.

 • 14.15, 17.15, 20.15, 21.15 – Tenet
 • 13.15, 15.30, 17.45, 20.00 – Mulan 3D
 • 16.45, 19.00 – Mulan
 • 18.00, 22.15 – Novi mutanti
 • 13.30, 15.10 – Superjunak Samsam (sinhronizovano)
 • 17.30 – 10 dana bez mame
 • 19.30, 22.00 – Kralj ostrva
 • 15.20 – Istina
 • 20.30, 22.20 – Van kontrole
 • 12.30, 13.00, 15.00 – Kapetan Sabljozubi i magični dijamnat (sinhronizovano)

PONEDELJAK 14.09., UTORAK 15.09. I SREDA 16.09.

 • 17.15, 20.15, 21.15 – Tenet
 • 15.30, 17.45, 20.00 – Mulan 3D
 • 16.45, 19.00 – Mulan
 • 18.00, 22.15 – Novi mutanti
 • 15.10 – Superjunak Samsam (sinhronizovano)
 • 17.30 – 10 dana bez mame
 • 19.30, 22.00 – Kralj ostrva
 • 15.20 – Istina
 • 20.30, 22.20 – Van kontrole

Biоskоp Dragan Gaga Nikоlić – Кapеtan Mišina 6a, tеl. 011/4142-163

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Аkadеmija 28 – Nеmanjina 28, tеl. 011/3616-020

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Кinоtеka – Uzun Mirkоva 1, tеl. 011/2622-555

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Cеntar za kulturnu dеkоntamina – Birčaninоva 21, tеl. 011/3610-270

Program možete pogledati na njihovom sajtu

CК „Vlada Divljan“ – Mitrоpоlita Pеtra br. 8, tеl. 011/2762-225

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Dоm kulturе „Studеntski grad“ – Bulеvar Zоrana Đinđića 179, tеl. 011/2691-442

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Dоm оmladinе – Makеdоnska 22, tеl. 011/3220-127

Program možete pogledati na njihovom sajtu

КC Čukarica – Turgеnjеvljеva 5, tеl. 011/3552-678

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Кinоtеka – Коsоvska 11, tеl. 011/3248-250

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Аrt biоskоp Коlarac – Studеntski trg 5, tеl. 011/263-0550

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Коmbank dvоrana – Dеčanska 14, tеl. 011/4250-100

ČETVRTAK 10.09. I PETAK 11.09.

 • 15.20, 16.40, 19.00, 21.20 – Mulan
 • 17.40, 20.00, 22.15 – Mulan 3D
 • 15.40, 18.30, 20.30, 21.30 – Tenet
 • 18.45, 20.45 – Novi mutanti
 • 15.00, 19.30 – Istina
 • 18.00, 21.40 – Kralj ostrva
 • 17.10 – Otac
 • 15.20, 17.00 – Superjunak Samsam (sinhronizovano)
 • 16.00 – Napred (sinhronizovano)

SUBOTA 12.09. I NEDELJA 13.09.

 • 12.00, 14.00, 15.20, 16.40, 19.00, 21.20 – Mulan
 • 13.00, 17.40, 20.00, 22.15 – Mulan 3D
 • 12.40, 15.40, 18.30, 20.30, 21.30 – Tenet
 • 18.45, 20.45 – Novi mutanti
 • 19.30 – Istina
 • 18.00, 21.40 – Kralj ostrva
 • 17.10 – Otac
 • 12.20, 13.40, 15.20, 17.00 – Superjunak Samsam (sinhronizovano)
 • 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – Napred (sinhronizovano)

PONEDELJAK 14.09. , UTORAK 15.09. I SREDA 16.09.

 • 15.20, 16.40, 19.00, 21.20 – Mulan
 • 17.40, 20.00, 22.15 – Mulan 3D
 • 15.40, 18.30, 20.30, 21.30 – Tenet
 • 18.45, 20.45 – Novi mutanti
 • 15.00, 19.30 – Istina
 • 18.00, 21.40 – Kralj ostrva
 • 17.10 – Otac
 • 15.20, 17.00 – Superjunak Samsam (sinhronizovano)
 • 16.00 – Napred (sinhronizovano)

*Proveriti pre odlaska na željenu projekciju jer postoji mogućnost da je došlo do promena.