Trend

Repertoar beogradskih bioskopa 12.03. – 18.03.

Zbog pandemije koronavirusa moguće je promena programa.

Cinе Grand ( Capitоl Park Rakоvica ) – Patrijarha Dimitrija 14, Bеоgrad, tеl. 011/6307-397

ČETVRTAK 12.03. I PETAK 13.03.

 • 21.00, 22.40 – BRAMS: DEČAK 2
 • 17.20 – NAŠA LJUBAV
 • 20.20, 22.30 – BLADŠOT
 • 18.20 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 14.40 3D, 15.40, 17.40 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 15.20 – 21 MOST
 • 19.40 – OTAC
 • 18.40 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 22.00 – RIČARD DŽUEL
 • 15.00 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 16.40, 19.20 – ZOV DIVLJINE
 • 16.20 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 21.20 – GOSPODA

SUBOTA 14.03. I NEDELJA 15.03.

 • 13.45 – DOBRA VILA UKRADENA ČAROLIJA
 • 21.00, 22.40 – BRAMS: DEČAK 2
 • 17.20 – NAŠA LJUBAV
 • 20.20, 22.30 – BLADŠOT
 • 18.20 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 11.40, 12.40 3D, 13.40, 14.40 3D, 15.40, 17.40 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.40 – OTAC
 • 18.40 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 22.00 – RIČARD DŽUEL
 • 11.00, 13.00, 15.00 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 15.20, 16.40, 19.20 – ZOV DIVLJINE
 • 10.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 10.45 3D, 12.00 – FRKA ( sinhronizovano)
 • 21.20 – GOSPODA

PONEDELJAK 16.03. I UTORAK 17.03.

 • 21.00, 22.40 – BRAMS: DEČAK 2
 • 17.20 – NAŠA LJUBAV
 • 20.20, 22.30 – BLADŠOT
 • 18.20 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 14.40 3D, 15.40, 17.40 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 15.20 – 21 MOST
 • 19.40 – OTAC
 • 18.40 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 22.00 – RIČARD DŽUEL
 • 15.00 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 16.40, 19.20 – ZOV DIVLJINE
 • 16.20 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 21.20 – GOSPODA

Cinеplеxx ( TC Dеlta City ) – Jurija Gagarina 16/16А, tеl. 011/2203-400

ČETVRTAK 12.03.

 • 16.30 – 21 MOST
 • 19.00 MX4D, 19.30, 21.40 – BLADŠOT
 • 15.00, 22.20 – BRAMS : DEČAK 2
 • 18.20 – GOSPODA
 • 20.40 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.00 MX4D 3D, 16.45 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 20.30 – NAŠA LJUBAV
 • 15.50 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 21.10 MX4D – OSTRVO FANTAZIJA
 • 18.30 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 17.20 – SLUGA
 • 15.20, 17.00 MX4D – ZOV DIVLJINE

PETAK 13.03.

 • 16.30 – 21 MOST
 • 19.00 MX4D, 20.15, 22.30 – BLADŠOT
 • 15.00, 22.20 – BRAMS : DEČAK 2
 • 18.20 – GOSPODA
 • 20.40 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.00 MX4D 3D, 16.45 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 20.30 – NAŠA LJUBAV
 • 15.50 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 21.10 MX4D – OSTRVO FANTAZIJA
 • 18.30 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 17.20 – SLUGA
 • 15.20, 17.00 MX4D – ZOV DIVLJINE

SUBOTA 14.03. I NEDELJA 15.03.

 • 16.30 – 21 MOST
 • 19.00 MX4D, 20.15, 22.30 – BLADŠOT
 • 15.00, 22.20 – BRAMS : DEČAK 2
 • 18.20 – GOSPODA
 • 20.40 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.00 MX4D 3D, 16.45 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 20.30 – NAŠA LJUBAV
 • 15.50 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 21.10 MX4D – OSTRVO FANTAZIJA
 • 18.30 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 11.15, 12.45 – PATROLNE ŠAPE: PRIPREMA,POZOR,SPASAVAJ ( sinhronizovano)
 • 18.00 – SLUGA
 • 12.00, 13.00 MX4D , 14.00 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 11.45, 13.45 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA (sinhronizovano)
 • 16.00, 17.00 MX4D – ZOV DIVLJINE

PONEDELJAK 16.03.UTORAK 17.03. I SREDA 18.03.

 • 16.30 – 21 MOST
 • 19.00 MX4D, 20.15, 22.30 – BLADŠOT
 • 15.00, 22.20 – BRAMS : DEČAK 2
 • 18.20 – GOSPODA
 • 20.40 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.00 MX4D 3D, 16.45 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 20.30 – NAŠA LJUBAV
 • 15.50 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 21.10 MX4D – OSTRVO FANTAZIJA
 • 18.30 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 18.00 – SLUGA
 • 16.00, 17.00 MX4D – ZOV DIVLJINE

Cinеplеxx ( TC Ušćе ) – Bulеvar Mihajla Pupina 4, tеl. 011/3113-370

ČETVRTAK 12.03.

 • 20.45, 22.45 – 21 MOST
 • 15.40, 17.50, 19.30, 21.45 – BLODŠOT
 • 18.20, 21.00, 22.50 – BRAMS: DEČAK 2
 • 20.15, 22.30 – GOSPODA
 • 15.25, 22.20 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 17.20 – K’O ŠEF
 • 15.05 3D , 16.10, 18.15 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.45, 21.40 – NAŠA LJUBAV
 • 17.05, 20.00, 22.35 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 15.10, 19.10 – OSTRVO FANTAZIJA
 • 16.00, 18.40 – OTAC
 • 15.10, 19.50, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 21.20 – PARAZIT
 • 17.10 – RIČARD DŽUEL
 • 20.10 – SLUGA
 • 16.40 – SONIK FILM ( sinhronizovano)
 • 17.50 – SONIK FILM
 • 16.45, 18.45 – ZOV DIVLJINE

PETAK 13.03.

 • 20.45, 22.45 – 21 MOST
 • 15.40, 17.50, 20.00, 22.10 – BLODŠOT
 • 18.20, 21.00, 22.50 – BRAMS: DEČAK 2
 • 20.15, 22.30 – GOSPODA
 • 15.25, 22.20 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 17.20 – K’O ŠEF
 • 15.05 3D , 16.10, 18.15 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.45, 21.40 – NAŠA LJUBAV
 • 17.05, 20.00, 22.35 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 15.10, 19.10 – OSTRVO FANTAZIJA
 • 16.00, 18.40 – OTAC
 • 15.10, 19.50, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 21.20 – PARAZIT
 • 17.10 – RIČARD DŽUEL
 • 20.10 – SLUGA
 • 16.40 – SONIK FILM ( sinhronizovano)
 • 17.50 – SONIK FILM
 • 16.45, 18.45 – ZOV DIVLJINE

SUBOTA 14.03.

 • 20.45, 22.45 – 21 MOST
 • 15.40, 17.50, 20.00, 22.10 – BLODŠOT
 • 18.20, 21.00, 22.50 – BRAMS: DEČAK 2
 • 13.10 – DULITL 3D ( sinhronizovano)
 • 12.00, 13.50 3D –FRKA ( sinhronizovano)
 • 20.15, 22.30 – GOSPODA
 • 15.25, 22.20 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.15 – K’O ŠEF
 • 16.30 – MARICA I IVICA
 • 12.00, 13.00 3D, 14.05, 15.05 3D , 16.10, 18.15 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.45, 21.45 – NAŠA LJUBAV
 • 19.15, 21.30 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 17.05 – OSTRVO FANTAZIJA
 • 18.40 – OTAC
 • 15.10, 19.50, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 21.40 – PARAZIT
 • 12.15, 13.40 – PATROLNE ŠAPE: PRIPREMA,POZOR,SPASAVAJ ( sinhronizovano)
 • 17.10 – RIČARD DŽUEL
 • 20.10 – SLUGA
 • 12.40, 14.40, 16.40 – SONIK FILM ( sinhronizovano)
 • 17.50 – SONIK FILM
 • 12.30, 14.30 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 12.50 3D – ZALEĐENO KRALJEVSTVO 2 ( sinhronizovano)
 • 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 – ZOV DIVLJINE

NEDELJA 15.03.

 • 20.45, 22.45 – 21 MOST
 • 15.40, 17.50, 20.00, 22.10 – BLODŠOT
 • 18.20, 21.00, 22.50 – BRAMS: DEČAK 2
 • 13.10 – DULITL 3D ( sinhronizovano)
 • 12.00, 13.50 3D –FRKA ( sinhronizovano)
 • 20.15, 22.30 – GOSPODA
 • 15.25, 22.20 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 17.20 – K’O ŠEF
 • 16.30 – MARICA I IVICA
 • 12.00, 13.00 3D, 14.05, 15.05 3D , 16.10, 18.15 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.45, 21.45 – NAŠA LJUBAV
 • 17.05, 19.30, 22.00 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 15.10, 19.10 – OSTRVO FANTAZIJA
 • 15.00, 18.40 – OTAC
 • 14.30, 19.50, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 21.20 – PARAZIT
 • 12.15, 13.40 – PATROLNE ŠAPE: PRIPREMA,POZOR,SPASAVAJ ( sinhronizovano)
 • 17.15 – RIČARD DŽUEL
 • 20.10 – SLUGA
 • 12.40, 14.40, 16.40 – SONIK FILM ( sinhronizovano)
 • 17.50 – SONIK FILM
 • 12.30 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 12.50 3D – ZALEĐENO KRALJEVSTVO 2 ( sinhronizovano)
 • 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 – ZOV DIVLJINE

PONEDELJAK 16.03

 • 20.45, 22.45 – 21 MOST
 • 15.40, 17.50, 20.00, 22.10 – BLODŠOT
 • 18.20, 21.00, 22.50 – BRAMS: DEČAK 2
 • 20.15, 22.30 – GOSPODA
 • 15.25, 22.20 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.00 – K’O ŠEF
 • 15.05 3D , 16.10, 18.15 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.45, 21.40 – NAŠA LJUBAV
 • 17.05, 19.30, 22.00 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 14.50, 19.10 – OSTRVO FANTAZIJA
 • 16.00, 18.40 – OTAC
 • 15.10, 19.50, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 21.20 – PARAZIT
 • 17.15 – RIČARD DŽUEL
 • 20.10 – SLUGA
 • 16.40 – SONIK FILM ( sinhronizovano)
 • 17.50 – SONIK FILM
 • 16.45, 18.45 – ZOV DIVLJINE

UTORAK 17.03. I SREDA 18.03.

 • 20.45, 22.45 – 21 MOST
 • 15.40, 17.50, 20.00, 22.10 – BLODŠOT
 • 18.20, 21.00, 22.50 – BRAMS: DEČAK 2
 • 20.15, 22.30 – GOSPODA
 • 15.25, 22.20 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 17.20 – K’O ŠEF
 • 15.05 3D , 16.10, 18.15 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.45, 21.40 – NAŠA LJUBAV
 • 17.05, 19.30, 22.00 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 15.10, 19.10 – OSTRVO FANTAZIJA
 • 16.00, 18.40 – OTAC
 • 15.10, 19.50, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 21.20 – PARAZIT
 • 17.15 – RIČARD DŽUEL
 • 20.10 – SLUGA
 • 16.40 – SONIK FILM ( sinhronizovano)
 • 17.50 – SONIK FILM
 • 16.45, 18.45 – ZOV DIVLJINE

Cinеplеxx ( TC Big Bеоgrad ) – Višnjička 84, tеl. 011/4040-780

ČETVRTAK 12.03.

 • 16.40 – 21 MOST
 • 17.20, 19.30, 21.40 – BLADŠOT
 • 17.20, 19.15, 22.40 – BRAMS: DEČAK 2
 • 18.15 – GOSPODA
 • 21.00 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.05 – K’O ŠEF
 • 15.00 – LED 2
 • 15.15 – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 20.20, 22.15 – NAŠA LJUBAV
 • 18.40 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 15.50, 21.10 – OTAC
 • 17.30, 19.45, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPJIUNA
 • 20.30 – SLUGA
 • 15.20 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 16.15, 18.20 – ZOV DIVLJINE

PETAK 13.03.

 • 16.40 – 21 MOST
 • 17.35, 19.45, 22.00 – BLADŠOT
 • 17.20, 19.15, 22.40 – BRAMS: DEČAK 2
 • 18.15 – GOSPODA
 • 21.00 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.05 – K’O ŠEF
 • 15.00 – LED 2
 • 15.15 – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 20.20, 22.15 – NAŠA LJUBAV
 • 18.40 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 15.50, 21.10 – OTAC
 • 17.30, 19.45, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPJIUNA
 • 20.30 – SLUGA
 • 15.20 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 16.15, 18.20 – ZOV DIVLJINE

SUBOTA 14.03. I NEDELJA 15.03.

 • 16.40 – 21 MOST
 • 17.35, 19.45, 22.00 – BLADŠOT
 • 17.20, 19.15, 22.40 – BRAMS: DEČAK 2
 • 11.10 – DULITL ( sinhronizovano)
 • 11.20, 13.10 3D – FRKA ( sinhronizovano)
 • 18.15 – GOSPODA
 • 21.00 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 14.50 – K’O ŠEF
 • 15.00 – LED 2
 • 11.00 3D, 11.50, 13.05 3D, 14.00, 15.15 3D, 16.10 – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 20.20, 22.15 – NAŠA LJUBAV
 • 18.40 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 21.10 – OTAC
 • 17.30, 19.45, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPJIUNA
 • 12.00, 13.15 – PATROLNE ŠAPE: PRIPREMA,POZOR,SPASAVAJ ( sinhronizovano)
 • 20.30 – SLUGA
 • 11.30, 13.30, 15.30 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 12.15, 14.15 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 12.45 – ZALEĐENO KRALJEVSTVO 2 (sinhronizovano)
 • 16.15, 18.20 – ZOV DIVLJINE

PONEDELJAK 16.03.UTORAK 17.03 I SREDA 18.03.

 • 16.40 – 21 MOST
 • 17.35, 19.45, 22.00 – BLADŠOT
 • 17.20, 19.15, 22.40 – BRAMS: DEČAK 2
 • 18.15 – GOSPODA
 • 21.00 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.05 – K’O ŠEF
 • 15.00 – LED 2
 • 15.15 – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 20.20, 22.15 – NAŠA LJUBAV
 • 18.40 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 15.50, 21.10 – OTAC
 • 17.30, 19.45, 21.50 – OTKRILA SAM ŠPJIUNA
 • 20.30 – SLUGA
 • 15.30 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 16.15, 18.20 – ZOV DIVLJINE

Dvоrana Кulturnоg cеntra – Коlarčеva 6, tеl. 011/2621-174

od 10.03 do 18.03.

 • 17.00 – LJUBAV NA MREŽAMA
 • 19.00 – UPRKOS MAGLI
 • 21.00 – OTAC

19.03.-23.03. – 2.NEDELJA TURSKOG FILMA

Fоntana – Pariskе kоmunе 13, tеl. 011/4128-142

ČETVRTAK 12.03. I PETAK 13.03.

 • 17.00 – MALI DŽO
 • 19.00 – OTAC
 • 21.00 – BLADŠOT

SUBOTA 14.03. I NEDELJA 15.03.

 • 11.00, 15.00 – NAPRED 3D ( sinhronizovano)
 • 13.00 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 17.00 – MALI DŽO
 • 19.00 – OTAC
 • 21.00 – BLADŠOT

PONEDELJAK 16.03., UTORAK 17.03. I SREDA 18.03.2020

 • 17.00 – MALI DŽO
 • 19.00 – OTAC
 • 21.00 – BLADŠOT

Rоda Cinеplеx – Pоžеška 83a, tеl. 011/2545-260

ČETVRTAK 12.03. I PETAK 13.03.

 • 22.30 – BRAMS: DEČAK 2
 • 17.00 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 20.15 – OTAC
 • 21.00 – BLADŠOT
 • 18.00 – NAŠA LJUBAV
 • 16.10– TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVO ( sinhronizovano)
 • 15.15 – NAPRED 3D ( sinhronizovano)

SUBOTA 14.03. I NEDELJA 15.03.

 • 22.30 – BRAMS: DEČAK 2
 • 17.00 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 20.15 – OTAC
 • 21.00 – BLADŠOT
 • 18.00 – NAŠA LJUBAV
 • 11.30, 12.40, 16.10– TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVO ( sinhronizovano)
 • 11.00, 12.15, 14.15, 15.15 – NAPRED 3D ( sinhronizovano)
 • 13.30 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)

PONEDELJAK 16.03.

 • 22.30 – BRAMS: DEČAK 2
 • 17.00 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 20.15 – OTAC
 • 21.00 – BLADŠOT
 • 18.00 – NAŠA LJUBAV
 • 16.10– TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVO ( sinhronizovano)
 • 15.15 – NAPRED 3D ( sinhronizovano)

Tuckwood Cinеplеx – Кnеza Milоša 7, tеl. 011/3236-517

ČETVRTAK 12.03. I PETAK 13.03.

 • 22.30 – GOSPODA
 • 15.45 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 17.45, 20.00 – OTAC
 • 22.15 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.15, 17.15 – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.15, 22.00 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 21.30 – HOTEL BEOGRAD
 • 16.10 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 18.00 – BRAMS: DEČAK 2
 • 19.45 – NAŠA LJUBAV
 • 21.45 – BLADŠOT
 • 15.30 – AJVAR
 • 17.30 – ZOV DIVLJINE
 • 19.30 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA

SUBOTA 14.03. I NEDELJA 15.03.

 • 13.30 – SONIKOV FILM ( sinhronizovano)
 • 22.30 – GOSPODA
 • 13.45, 3D, 15.45 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 17.45, 20.00 – OTAC
 • 22.15 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 13.15, 15.15, 17.15 – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.15, 22.00 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 21.30 – HOTEL BEOGRAD
 • 12.15, 14.15, 16.10 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 18.00 – BRAMS: DEČAK 2
 • 19.45 – NAŠA LJUBAV
 • 21.45 – BLADŠOT
 • 15.30 – AJVAR
 • 17.30 – ZOV DIVLJINE
 • 19.30 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA
 • 12.40, 14.00 – PATROLNE ŠAPE: PRIPREMA,POZOR,SPASAVAJ ( sinhronizovano)

PONEDELJAK 16.03., UTORAK 17.03. I SREDA 18.03.

 • 22.30 – GOSPODA
 • 15.45 3D – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 17.45, 20.00 – OTAC
 • 22.15 – ISTINITA PRIČA O KELIJEVOJ BANDI
 • 15.15, 17.15 – NAPRED ( sinhronizovano)
 • 19.15, 22.00 – NEVIDLJIVI ČOVEK
 • 21.30 – HOTEL BEOGRAD
 • 16.10 – TAJNA IZGUBLJENOG KRALJEVSTVA ( sinhronizovano)
 • 18.00 – BRAMS: DEČAK 2
 • 19.45 – NAŠA LJUBAV
 • 21.45 – BLADŠOT
 • 15.30 – AJVAR
 • 17.30 – ZOV DIVLJINE
 • 19.30 – OTKRILA SAM ŠPIJUNA

Biоskоp Dragan Gaga Nikоlić – Кapеtan Mišina 6a, tеl. 011/4142-163

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Аkadеmija 28 – Nеmanjina 28, tеl. 011/3616-020

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Кinоtеka – Uzun Mirkоva 1, tеl. 011/2622-555

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Cеntar za kulturnu dеkоntamina – Birčaninоva 21, tеl. 011/3610-270

Program možete pogledati na njihovom sajtu

CК „Vlada Divljan“ – Mitrоpоlita Pеtra br. 8, tеl. 011/2762-225

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Dоm kulturе „Studеntski grad“ – Bulеvar Zоrana Đinđića 179, tеl. 011/2691-442

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Dоm оmladinе – Makеdоnska 22, tеl. 011/3220-127

Program možete pogledati na njihovom sajtu

КC Čukarica – Turgеnjеvljеva 5, tеl. 011/3552-678

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Кinоtеka – Коsоvska 11, tеl. 011/3248-250

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Аrt biоskоp Коlarac – Studеntski trg 5, tеl. 011/263-0550

Program možete pogledati na njihovom sajtu

Коmbank dvоrana – Dеčanska 14, tеl. 011/4250-100

Program možete pogledati na njihovom sajtu

*Proveriti pre odlaska na željenu projekciju jer postoji mogućnost da je došlo do promena.