Trend

Redukcije polazaka linija javnog prevoza i BG voza

U skladu sa zaključkom Gradskog štaba za vanredne situacije od 3. decembra, a u vezi sa organizacijom javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda, Sekretarijat za javni prevoz će obaviti redukcije polazaka, koje važe od subote, 5. decembra.

Umesto dosadašnjih redukcija od 18.30 sati na gradskim linijama, nove redukcije će biti od 17.30 sati, radnim danom, subotom i nedeljom. Redukcije polazaka će biti izvršene radnim danom na 93, subotom na 75, a nedeljom na 74 gradske linije.

Umesto dosadašnjih redukcija od 20 sati na prigradskim i lokalnim linijama, nove redukcije će biti od 18.30 sati, radnim danom, subotom i nedeljom. Redukcije polazaka će biti izvršene radnim danom na 13 prigradskih i 14 lokalnih linija, subotom na devet prigradskih i sedam lokalnih linija, a nedeljom na osam prigradskih i sedam lokalnih linija.

Redukcije polazaka BG voza na liniji „Batajnica–Ovča–Batajnica”, subotom i nedeljom u vanvršnom periodu. Detaljan pregled vezan za redukciju linije: 5, 6. i 12. decembra neće saobraćati sledeći vozovi na liniji „Batajnica–Ovča–Batajnica” – voz broj 8012, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (10.05) – Batajnica (11.09), voz broj 8019 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.45) – Ovča (12.43), voz broj 8018 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.05) – Batajnica (14.09), voz broj 8027 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (14.45) – Ovča (15.43), voz broj 8026 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (16.05) – Batajnica (17.09), voz broj 8035 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (17.45) – Ovča (18.43), voz broj 8034 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (19.05) – Batajnica (20.04), voz broj 8045 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (20.39) – Zemun (21.01).

Voz broj 8011 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (8.45) – Ovča (9.03), saobraćaće na relaciji Batajnica–Zemun, dok će na delu relacije Zemun–Ovča izostajati.

Ostali vozovi iz sistema BG voza saobraćaju po redu vožnje, koji je trenutno na snazi.

Putnici, kao i do sada, red vožnje za svaku liniju mogu videti na sajtu Sekretarijata za javni prevoz www.bgprevoz.rs.