Trend

Radovi u Bulevaru oslobođenja

Tokom izvođenja radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže, koje izvodi Grad Beograd, za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, u postojećoj regulaciji saobraćajnice Bulevar oslobođenja, biće zauzet i raskopan deo kolovoza u Bulevaru oslobođenja, od ul. Beranske do raskrsnice (sa kružnim tokom saobraćaja) sa ul. Crnotravska i ul. Save Maškovića, u vremenskom periodu od 21.05.2022. do 05.07.2022. godine, po fazama:

  • Faza 1: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, u zoni raskrsnice sa ul. Beranskom;
  • Faza 2: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, u zoni raskrsnice sa ul. Beranskom;
  • Faza 3: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, na delu od ul. Beranske do ul. Bebelove;
  • Faza 4: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, na delu od ul. Beranske do ul. Bebelove;
  • Faza 5: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, na delu od ul. Beranske do ul. Bebelove;
  • Faza 6: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, u zoni raskrsnice sa ul. Bebelovom;
  • Faza 7: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, u zoni raskrsnice sa ul. Bebelovom;
  • Faza 8: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, u zoni raskrsnice (sa kružnim tokom saobraćaja) sa ul. Crnotravska i ul. Save Maškovića;
  • Faza 9: zauzet i raskopan kolovoz u Bulevaru oslobođenja, u zoni raskrsnice (sa kružnim tokom saobraćaja) sa ul. Crnotravska i ul. Save Maškovića.

Izvor: Sekretarijat za saobraćaj