Trend

Rоditеljima bоlеsnе dеcе tоkоm bоlоvanja primaćе cеlu platu

Sutra će se pred poslanicima naći četiri zakona iz oblasti zdravstva,a najviše su u fokusu promene koje će uticati na same građane.

BOLOVANJE DO 60 DANA

Predlogom novog zakona o bolovanju ili ti privremene sprečenosti za rad izabrani lekar može utvrditi do 60 dana,a do sada je bilo 30 dana. U prvih 30 dana troškove će snositi poslodavac,a nakon isteka 30 dana troškove bolovanja preuzima RFZO.

RODITELJIMA BOLESNE DECE CELA PLATA

Roditelji koji su zbog bolesti deteta išli na bolovanje imali su isplatu 65 odsto od plate,a prema novom predlogu isplaćivaće im se svih 100 odsto. Znači da će roditelji čija deca boluju od težih bolesti moći da budu uz svoju decu do njihovog izlečenja.

PREVENTIVNI PREGLEDI

Prema novom predlogu zakona svi građani biće pozivani na sistematske preglede. Oni koji se ne odazovu pregledu ili ti skriningu ,a da pritom ne dostave opravdanje o sprečenosti, snosiće troškove lečenja do 35 odsto od pune cene lečenja ukoliko dođe do obolenja od bolesti za koju je bio pozivan na skrining. Nоvi zakоn prеdviđa da svi građani mоraju da sе оdazоvu na tri skrining prеglеda : za tumоr dоjkе ( skrining na svake dve godine), tumоr grlića matеricе ( skrining na svake tri godine) i tumоr dеbеlоg crеva ( skrining na svake dve godine).

Foto:Ilustracija/pixabay