Pukovnik Pavle Jurišić

Pavle Jurišić,od oca Evgenija Jurišića, rođen je 20.februara1884.godine u Prokuplju i bio je sinovac generala Pavla Jurišića Šturma. Nakon završene gimnazije otišao je na Vojnu akademiju i pripadao je 32.klasi.

Borio se u tursko-srpskom,bugarskom srpskom i Prvom svetskom ratu. U bici na Kumanovu 23.oktobra 1912.godine ranjen je na pet mesta iz mitraljeza.

U Prvom svetskom ratu na Ceru je ozbiljno ranjen u grudi. Dugo je ležao među mrtvim vojnicima dok ga bolničari nisu našli živog. Jedva je preživeo ranjavanje.

Nakon završetka rata odlazi iz vojske i radio je kao Kraljev ađutant,predsednik Udruženja rezervnih oficira,a i kao novinar.

Dana 31.03.1925.godine pronađen je mrtav u Beogradu,na obali Dunava,negde na Dorćolu. Nakon uviđaja konstatovano je da ie pukovnik Pavle Jurišić izvršio samoubistvo pucajući sebi dva puta u srce. Pretpostavljalo se da je prvi put pucao sebi u srce stojeći,a onda prilikom pada da je pištolj udario u kamen što je dovelo do drugog pucnja.

Foto:ilustracija

Next Post

Smrt i živоt Džоna F. Dоnоvana nеćе biti prikazan na 47. FЕST-u

Суб феб 2 , 2019
Nоvi film Кsavijеra Dоlana, Smrt i živоt Džоna F. Dоnоvana (Thе dеath and lifе оf Jоhn F. Dоnоvan) nеćе biti prikazan na 47. FЕST-u. Film jе prеmijеrnо prikazan prоšlе gоdinе na fеstivalu u Tоrоntu, nakоn čеga jе vraćеn u mоntažu, i pоrеd najava da ćе biti slоbоdan za еmitоvanjе na […]