Prve marke u Srbiji

Prve marke u Srbiji pojavile su se 13.maja 1866.godine i to su bile marke za novine od 1 pare (zelenasto-bronzane) i 2 pare (braon na ljubičastoj osnovi). Ove marke bile su bez reznica, sa krunom i krstom sa četiri ocila. U gornjem vrhu bio je natpis „K.S Pošta.“

1.oktobra 1866.godine puštene su u promet prve marke za pisma. U promet su puštene marke od 10,20 i 40 para.Na markama je bio lik kneza Mihajla sa levim profilom,a iznad lika kneza natpis u polukrugu i natpis „К.SRBSКА PОŠTА“ ćirilicоm. Štampane su u Beču,a 5.novembra jedna serija je štampana u Beogradu.

Foto:Ilustracija/pixabay

Ako ste propustili