Trend

Prva privatna opera u Beogradu

Prva privatna opera u Beogradu nazvana Opera na Bulevaru počela je sa radom 2.decembra 1909. godine i radila je do januara 1911.godine. Operu na Bulevaru osnovali su operski pevač Žarko Savić i supruga Sultana Cijukova-Savić. Opera se nalazila u današnjoj zgradi bioskopa „Balkan“ ( hotel Bulevar).

I ako je Opera na Bulevaru radila kratko, jer je dospela u finansijske dugove, uspela je da ostvari preko 300 operskih i operetskih predstava.