Promotivne cene za predstave u pozorištu „Slavija“

Od danas se mogu ,kupiti po promotivnoj ceni od 300 dinara , karte za predstave u pozorištu „Slavija“. Promocija traje do 6.maja,a redovna cena karata je 800/1000 dinara.

Radno vreme blagajne pozorišta „Slavija“ je od 9-21h .

BEOGRADSKI REPERTOAR POZORIŠTA

Foto:Ilustracija

Next Post

Pоsеban rеžim ulaska mоtоrnih vоzila na grоblja

Пет мај 3 , 2019
Na Pоbusani pоnеdеljak, 6. maja, JКP „Pоgrеbnе uslugе” apеlujе na građanе da za оdlazak na grоbljе, umеstо svоjih autоmоbila, kоristе gradski prеvоz. Na svim grоbljima nеćе biti dоzvоljеn ulazak autоmоbila оd 7 dо 15.30 časоva. Кapijе za ulaz mоtоrnih vоzila bićе оtvоrеnе оd 15.30 dо 19.00 časоva. Na Nоvоm, Zеmunskоm […]