Trend

Projekat “e-Papir” smanjuje procedure i štedi novac

Ministarstvо privrede Vlade Republike Srbije saоpštilо je da je danas u Beоgradu predstavljen prоjekat „e-Papir“ kоji je pоkrenula Vlada, sa ciljem da dо 2021. gоdine uspоstavi jedinstveni registar prоcedura, u cilju оptimizacije i mоgućnоsti da privrednici elektrоnskim pristupоm prоđu krоz različite prоcedure neоphоdne za pоslоvanje.

Konferenciju je otvorila predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, a govorili su i pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović Jovanović, šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif, kao i v. d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.

Brnabić je istakla da pojednostavljivanje i digitalizacija administrativnih postupaka štede vreme i novac privredi i državnoj upravi, a ujedno smanjuju i mogućnost korupcije.

Ovaj proces najviše pomaže malim i srednjim preduzećima, koja nemaju velike pravne timove i osetljiva su na administraciju, rekla je premijerka i poručila da će Vlada biti uporna u sprovođenju projekta.

Obradović Jovanović je navela da će kroz projekat “e-Papir”, prvi put svi administrativni postupci sa kojima se privreda susreće u komunikaciji sa državnom upravom biti sistematski popisani i digitalizovani.

Namera nam je da sistemski optimizujemo, učinimo javno dostupnim i digitalizujemo sve dozvole, saglasnosti i druga akta koja su privrednicima neophodna, objasnila je ona.

Cilj Ministarstva privrede je da što više olakša procedure i omogući uštede i vremena i para privrednicima, rekla je Obradović Jovanović.

Fabrici je naveo da napredak Srbije u reformama u mnogim oblastima nesporno potvrđuje i Evropska unija u svojim izveštajima, dodavši da je reforma u okviru projekta “e-Papir” ključna za mala i srednja preduzeća.

Očekivani rezultati projekta “e – Papir” do 2021. godine su uspostavljanje registra svih administrativnih postupaka, optimizacija 500 najučestalijih i najskupljih postupaka, digitalizacija 100 postupaka za izdavanje dozvola, saglasnosti i drugo, kao i smanjenje administrativnih troškova privrede za minimum 15 odsto (sa trenutnih 3,46 odsto na 3 odsto BDP-a).

Do sada su se u ovaj projekat Vlade Srbije uključile 84 institucije javne uprave na republičkom nivou, a popisano je više od 2.500 administrativnih postupaka, dok su svi postupci jednobrazno opisani i uneti u elektronsku bazu.

Foto:Ilustracija/pixabay