Trend

Prepodobni Isaak Sirin II

Prepodobni Isaak Sirin II je hrišćanski svetitelj. (Isak Sirin I slavi se 10. februara). O ovome Isaku piše sveti Grigorije Dvojeslov. Došao je u Italiju u vreme Gotsko, i u gradu Spoletanu ušao jednoga dana u crkvu na molitvu. Zamolio je crkvenjaka, da ga ostavi u crkvi zaključana i preko noći. I tako je proveo celu noć na molitvi ne mičući se s mesta. Sutra dan isto tako, pa i drugu noć. Crkvenjak ga je nazvao licemerom i udario mu šamar, ali kako hrišćani veruju u tom trenutku je poludeo. Videći crkvenjaka kako se muči Isak se nadneo nad njega i crkvenjak je ozdravio. Posle ovaga se proslavio pa je da se ne bi pogordio otišao u šumu, gde je napravio sebi keliju, koja se ubrzo obratila u veliki manastir. Isak je bio znamenit zbog kako hrišćani veruju čudotvorstva, naročito zbog vidovitosti. Jednom u veče on je naredio bratiji, da iznesu sve motike u vinograd i tamo ih ostave. Sutradan je pošao sa bratijom i poneo ručak u vinograd. Čudila se bratija, kome će taj ručak, kad nemaju radnika. Kad tamo, a ono onoliko ljudi kopa koliko je bilo motika.

Desilo se to, da su ti ljudi kao lopovi došli da ukradu motike, ali kako hrišćani veruju silom Božjom zaustavljeni da svu noć kopaju.

Drugi put došla su dva čoveka skoro naga i potražila odeću od Isaka. A Isak je poslao monaha ka jednom šupljem drvetu kraj puta, da donese ono što tamo nađe. Monah je otišao i našao nekakva odela i doneo ih u manastir. Iguman uzme ta odela i preda ih prosjacima. Ovi su se postideli, kada su poznali svoje odelo, koje su u onom drvetu skrili.

– Nеki čоvеk pоšaljе dvе kоšnicе u manastir. Mоnah sakriје јеdnu uz put, a јеdnu dоnеsе i prеda igumanu. Rеknе mu svеtitеlj: „Pazi pri pоvratku, u оnu kоšnicu štо si оstaviо kraј puta uvukla sе оtrоvna zmiјa. Čuvaј sе da tе nе uјеdе.”

Foto:pixabay