Trend

Prepodobna mučenica Paraskeva

Prepodobna mučenica Paraskeva je rođena u Rimu u hrišćanskoj porodici. Kada su joj roditelji preminuli ona razdeli svoje imanje siromašnima i zamonašila se.

Zbog optužbe rimskih Jevreja ona bi izvedena pred cara Atonina koji slatorečivošću pokuša da je pokoleba u veri njenoj. Kada ostade pri svojoj veri staviše joj usijani šlem na glavu ali ona uspe da se izbavi i ode iz Rima. U još dva grada su je podvrgli mukama nakon što je bila izvedena pred sudije zbog vere u Hrista ali rane od mučenja joj brzo zarastu. Zbog čudesa koja je činila pokušali su da kažu da koristi magiju ali ona odgovori:

„Iscеlišе mе, nе tvоji bоgоvi, knеžе, nо Hristоs mоj, Bоg istiniti”.

Postrada od nekog Tarasija koji ju je ubio mačem.

U našem narodu je sveta Petka poznata kao i Trnova Petka pa se taj dan izbegavaju svi teži poslovi u polju i u kući. Na ovaj dan nevalja ništa raditi rukama jer se veruje da će vam ruke trnuti tokom godine.

Foto:Wikipedia