Trend

Prekid u isporuci toplotne energije zbog visokih temperatura

Isporuka toplotne energije će danas posle 13 sati biti prekinuta, jer prema poslednjim merenjima temperature spoljašnjeg vazduha u Beogradu iznose između 16 i 17 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz JKP „Beogradske elektrane”.

Sve toplotne predajne stanice, kojih u sistemu daljinskog grejanja ima više od devet hiljada, automatizovane su, imaju senzore na spoljašnjoj strani objekta i mere temperaturu vazduha u njegovom okruženju.

U skladu sa Odlukom o snabdevanju, kada su spoljašnje temperature vazduha više od 15 stepeni Celzijusa, automatski ventil u predajnoj stanici zatvara protok toplotne energije kroz objekat.

S obzirom na to da objekti tada ne preuzimaju toplotnu energiju, ne postoje uslovi za proizvodnju i distribuciju toplotne energije potrošačima.

Svi proizvodni i distributivni kapaciteti „Beogradskih elektrana” će sutra, kada i zvanično počinje grejna sezona, biti u funkciji isporuke toplotne energije korisnicima sistema daljinskog grejanja.