Policija spasila devojčicu u Zemunu koja je htela da skoči sa zgrade

Devojčica ( 14) htela je da skoči sa zgrade u Banijskoj ulici,Zemunu, sa trećeg sprat. Posle pregovora sa policijom ona se sklonila sa prozora i čekaju se njeni roditelji.

Foto:Ilustracija

Next Post

MUP: Hitno uključiti naše državne organe u istragu ubistva Olivera Jovanovića

Сре јан 17 , 2018
Ministarstvо unutrašnjih pоslоva je tоkоm utоrka 16. januara 2018. gоdine, оdmah nakоn upućenоg zvaničnоg dоkumenta Tužilaštva za оrganizоvani kriminal, kоjim se zahteva učešće naših istražnih оrgana u sprоvоđenju istrage ubistva Оlivera Ivanоvića, više puta kоntaktiralо predstavnike Еuleksa i UNMIК-a. Direktоr pоlicije Vladimir Rebić razgоvaraо je sa predstavnicima Еuleksa i insistiraо […]