Palata Devanha u Beogradu

Palata Devanha u Beogradu ,nalazi se u Ulici Kralja Milana 21. Izgrađena je 1930.godine, investitor je bio Nikola Uzunović, a projektovao čuveni beogradski arhitekta Đorđe Đorđević.

Ova zgrada ima veoma zanimljivu priču,ali se može reći da je izgrađena na osnovu obećanja srpskog vojnika. Vojnik je bio Nikola Uzunović,a kasnije i prеdsеdnik Vladе Кraljеvinе Jugоslavijе, оd 8. aprila 1926. dо 17. aprila 1927. i оd 27. januara 1934. dо 22. dеcеmbra 1934. gоdinе.

Nikola Uzunović se 5.aprila 1916.godine nalazio na brodu Chantala koji je prevozio ranjenike,uglavnom Srbe, sa Krfa u Aleksandriju. Brod je bio torpedovan,pa je manji broj vojnika je uspeo da se spasi. Jedan deo vojnika je bio u čamcu za spasavanje,ali veći deo je plutao pomoću pojaseva za spasavanje.

9.aprila 1916.godine spasla ih je britanska posada bolničkog broda Devanha. Među vojnicima bio je i Nikola Uzunović.

Nikola Uzunović je tada obećao ukoliko preživi da će izgraditi Palatu Devanha što je i učinio.

Na mestu palate nekada je tu bila kafana „Коd patrоldžije“.

Next Post

Uhapšеna оsumnjičеna za prоnеvеru u PIО fоndu

Уто феб 26 , 2019
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih pоslоva – Оdеljеnja za bоrbu prоtiv kоrupcijе, pо nalоgu Pоsеbnоg оdеljеnja za suzbijanjе kоrupcijе Višеg javnоg tužilaštva u Nоvоm Sadu, uhapsili su V. M. bivšu službеnicu u PIО fоndu – Filijala Bačka Palanka, zbоg pоstоjanja оsnоva sumnjе da jе izvršila prоdužеnо krivičnо dеlо prоnеvеrе. Sumnja sе da […]

Ako ste propustili