Trend

On je osmislio grb Beograda – Đorđe Andrejević Kun

Đorđe Andrejević Kun rođen je 31.marta 1904.godine u Vrolcavi ( Poljska) i bio je srpski slikar,grafičar a u rezime se može dodati i dobar falsifikator.

Na oca Veljka Andrejevića Kuna dobio je dar za grafiku pa je istu i izučio u Poljskoj.Đorđe je sa porodicom došao u  Beograd 1914, gde je završio štamparski zanat 1920, a zatim učio slikarstvo na Umetničkoj školi u Beogradu 1920 -1925.

Zahvaljujući beogradskom trgovcu Iliji Rankiću, Đorđe dobija stipendiju za slikarsko usavršavanje u Italiji. Nakon Italije, Đorđe je nastavio studije u Parizu. U Parizu je prodao svoje prve slike, koje se i danas čuvaju u privatnim zbirkama.

Kun je krajem februara 1931. godine imao prvu samostalnu izložbu a na anonimnom konkursu za grb Grada Beograda, na kome je učestvovalo 56 umetnika iz Jugoslavije, dobija prvu nagradu. Taj grb je i danas zvanični grb Beograda.

Pre odlaska u Španiju Kun je izrađivao falsifikovana dokumenta poput pasoša za ilegalce koji su hteli da se bore u Španij. Nakon povratka u Beograd napravio je mapu grafika pod nazivom „Za slobodu“.

Nakon što se vratio za Beograd policija ga je pratila u stopu jer im je bio zabeležen kao komunista a 1940.godine ga i hapse i odvode u zloglasnu Glavnjaču. Nakon Glavnjače spovode ga u logor Bileća gde je upoznao mnoge poznate partizane Ivu Lolu Ribar,Mošu Pijadu kojii ga je i učlanio u Komunističku partiju. Boravak u Bileći ovekovečio je sa nekoliko slika.

Nakon ulaska Nemaca u Beograd nastavlja da radi sa partizanima i da falsifikuje razna dokumenta a koja nikada nisu otkrivena ili dovedena u sumnju. Takodje,tokom celog rata držao je štampariju na Banjičkom vencu koja takodje nikada nije bila otkrivena.

Ono što je malo poznato a to je da je Kun bio prvi koji je uradio nacrt grba buduće SFRJ sa pet buktinja.

Tokom rata jedan deo je proveo u Beogradu a onda je zbog potrage policije za njim prebačen u Jajce a posle se borio u istočnoj Srbiji sve do oslobođenja Beograda.

Nakon rata bio je profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i rektor Umetničke akademije.

Umro je 17. januara 1964. godine u Beogradu.

Foto:“Logor Bileća“ – Đorđe Andrejević Kun