Trend

Ohrabriti žene da prijave nasilje

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović poručila je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da je zadatak celokupnog društva da ohrabri žene da ne trpe i ne prikrivaju nasilje kojem su izložene.

Paunović je u izjavi za javnost podsetila na to da se taj dan obeležava 25. novembra, i poručila da žene moraju biti zaštićene, a nasilnici najoštrije kažnjeni i to je osnovni zadatak čitavog društva.

Ona je navela da od ovog dana u Republici Srbiji počinje i akcija „16 dana aktivizma” koja traje do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

Paunović je istovremeno istakla da nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja najčešći i najteži oblik kršenja ljudskih prava i sloboda.

Prema njenim rečima, podaci pokazuju da je jedna od tri žene u svetu pretrpela fizičko nasilje, bila žrtva seksualnog nasilja ili doživela neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja.

Muškarac koji zlostavlja ženu ima momente kada je ljubazan i nežan do sledećeg čina nasilja. Kupuje joj cveće, parfeme, izvodi u šetnju, deci kupuje poklone. Tim pozitivnim ponašanjem i obećanjima daje ženi nadu da će se promeniti. Tokom vremena ovi trenuci su sve ređi, a nasilje sve češće. Nažalost, u nekim slučajevima ima i smrtni ishod, ocenila je Paunović.

Ona je ukazala na to da je važno unaprediti aktivnosti na lokalnom nivou, s obzirom na to da su jedinice lokalne samouprave ključni faktori neposrednog delovanja u prevenciji i zaštiti od nasilja.

Prema njenim rečima, ukoliko do nasilja dođe, sve službe na lokalnom nivou moraju biti mobilne i koordinisano delovati.

Paunović je naglasila da je važno da se, pored usluga u zajednici koje razvija država, odgovarajuća podrška pruži i nevladinim organizacijama koje pružaju usluge žrtvama nasilja i rade na prevenciji nasilja nad ženama.

Paunović je podsetila na to da Srbija kao članica Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), u skladu sa preporukama, redovno izveštava nadležni komitet Ujedinjenih nacija o rezultatima postignutim u prevenciji i zaštiti žena od nasilja.

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama treba da doprinese podizanju svesti o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja.