Trend

Objavljen nacrt izmene Ustava u oblasti pravosuđa

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji radni tekst izmena Ustava u oblasti pravosuđa.

Radni tekst izmena najvišeg pravnog akta Srbije rezultat je polugodišnje javne rasprave, u okviru koje je Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije organizovalo šest okruglih stolova u nekoliko gradova Srbije.

Na tim okruglim stolovima su predstavnici stručne javnosti i ostali zainteresovani mogli da iznesu svoje stavove o promenama Ustava u oblasti pravosuđa.

Ministarstvo pravde je Radni tekst izmena Ustava izradilo u saradnji sa bivšim članom i stalnim ekspertom Venecijanske komisije DŽejmsom Hamiltonom.

Nacrt izmena Ustava biće poslat na mišljenje Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Napominjemo da će Radni tekst izmena Ustava biti predmet novog kruga javne rasprave koju će Ministarstvo pravde sprovesti.

Ministarstvo pravde poziva sve zainteresovane da se upoznaju sa Radnim tekstom izmena i daju svoje sugestije i mišljenja u predstojećoj javnoj raspravi,saopštavaju iz Ministarstva pravde.