Trend

Novi konkurs za korišćenje sredstava iz oportuniteta

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije raspisalo je novi Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), a ukupan iznos koji je predviđen za tu svrhu je 445 miliona dinara.

U pitanju je treći javni konkurs za dodelu sredstava po tom osnovu, a ovogodišnji iznos je za gotovo 100 miliona dinara veći u odnosu na prethodna dva konkursa.

Zainteresovani za učešće treba da podnesu prijave u pisanoj formi u roku od 20 dana od oglašavanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, na adresu Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26.

Javni konkurs je objavljen u „Službenom glasniku“ u petak, 23. februara.

Pravo učešća imaju svi nosioci projekta iz oblasti javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i drugo), a predlog o raspodeli sredstava donosi Komisija Ministarstva pravde koju čine predstavnici relevantnih institucija – tužilaštva, ministarstava zdravlja, prosvete, kulture, rada i pravde.

Na internet prezentaciji Ministarstva pravde objavljeni su kriterijumi za vrednovanje projekata, način podnošenja prijava i rok u kojem one treba da se podnesu, kao i dokumentacija potrebna za učešće na konkursu.

Ministarstvo pravde je prvi Javni konkurs za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta raspisalo u martu 2016. godine, kada je 351.509.000 dinara bilo raspodeljeno na 67 korisnika, među kojima su bile uglavnom škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stara lica i gerontološki centri.

Drugi konkurs raspisan je u martu 2017. godine, a sredstva u istom iznosu raspoređena su na 98 korisnika, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Foto:Ilustracija