Trend

NOVE USLUGE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OPŠTINI VRAČAR

U cilju stvaranja uslova za pristupačnost informacija osobama sa invaliditetom, Gradska opština Vračar je omogućila nove usluge građanima i građankama Vračara.
NA INFOPULTU u Uslužnom centru, osobe sa invaliditetom će moći na jednom mestu da dobiju informacije o aktuelnim obukama i kursevima, besplatnim programima, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, upravnim stvarima iz nadležnosti opštine, kao i o načinima za rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom. Na Infopultu biće dostupan informativni materijal o radu opštine Vračar na Brajevom pismu. Radno vreme Infopulta je utorkom i četvrtkom od 10 do 12 časova.
USLUGA PREVOĐENJA NA SRPSKI ZNAKOVNI JEZIK omogućava gluvim i nagluvim licima besplatno angažovanje gluvog relej tumača – posrednika u komunikaciji koji će prevoditi na srpski znakovni jezik u samoj opštini i po potrebi u javnim institucijama (škole, banke, pošte, MUP, Centar za socijalni rad, Poreska uprava i dr.). On će pružati informacije gluvim i nagluvim osobama o načinima ostvarivanja njihovih prava i interesa. Prevodioca možete zakazati elektronskim putem na email infozasve@vracar.rs ili slanjem sms poruke na 069/885-1130.

PRISTUPAČNOST OPŠTINSKOG SAJTA – na zvaničnom sajtu Gradske opštine Vračar www.vracar.rs, uvode se pristupačni formati informacija – govorne vesti i informacije, titlovi u video snimcima, skype veza, prevedene informacije i video snimci na srpski znakovni jezik.
Nove usluge se pružaju u okviru javnih radova koje je odobrila Nacionalna služba za zapošljavanje, na kojima su angažovana lica iz kategorije teže zapošljivih i osobe sa invaliditetom.

Izvor:Opština Vračar