Muzeja savremene umetnosti biće otvoren 20.oktobra

Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević izjavio je danas da će Vlada i resorno ministarstvo u roku završiti obnovu Muzeja savremene umetnosti, koji će biti otvoren 20. oktobra.

Vukosavljević je istakao da je obnova Muzeja savremene umetnosti u završnoj fazi, i dodao da po okončanju građevinskih radova sledi izrada stalne postavke.

On je naglasio da je realno očekivati da Muzej savremene umetnosti, nakon preduge pauze, ponovo primi posetioce, i to na dan kada je i otvoren pre 52 godine.

Ministar je dodao da je posebno ponosan zbog činjenice da su Vlada i Ministarstvo kulture i informisanja uspeli da završe ono što mnogi raniji sazivi nisu, a što je bila ne samo njihova već i obaveza čitavog društva.

On je, najavljujući aktivnosti Ministarstva, rekao da će javna rasprava o Predlogu strategije razvoja kulture u Republici Srbiji od 2017. do 2027. godine početi 1. septembra u Matici srpskoj u Novom Sadu, kao i da će javne rasprave biti održane i u Užicu, Kosovskoj Mitrovici, Subotici, Kragujevcu, Nišu i Beogradu.

Vukosavljević je izrazio očekivanje da će se kroz pluralizam mišljenja, dobre ideje i praktične sugestije doprineti stvaranju modela Strategije koji bi bio najpribližniji optimalnom.

Bitan pravac aktivnosti resornog ministarstva tokom ove jeseni biće usmeren na usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, koji za prvenstveni cilj imaju zaštitu jezika i ćiriličnog pisma, kao neoutuđivog dela srpske kulturne baštine.

Jezik i pismo spadaju u pitanja identiteta svakog naroda i njegove kulture i samim tim moraju biti predmet zaštite od strane države, podvukao je ministar.

Zaštita ćirilice i jezika od izuzetne su važnosti za kulturološki opstanak društva i naroda i predstavljaju pokušaj da se odstrane ili svedu na najmanju meru negativni efekti procesa globalizacije, ocenio je Vukosavljević.

Vukosavljević je, kada je reč o aktivnostima resornog ministarstva u oblasti međunarodne saradnje, rekao da je do kraja ove godine planirano otvaranje Kulturnog centra Srbije u Pekingu, što će biti epohalni iskorak u kulturnoj diplomatiji naše zemlje.

Ministar je podsetio na to da će Kulturni centar Srbije biće smešten u najelitnijoj umetničkoj četvrti Pekinga, pored kulturnih centara najvećih i najrazvijenijih zemalja.

Pored Pekinga, kako je naglasio, u planu je otvaranje kulturnih centara u Moskvi, Berlinu i Trstu, čime će se stvoriti uslovi za adekvatno predstavljanje srpske kulture na nekim od ključnih tačaka svetske kulturne scene, a savremeni stvaraoci iz Srbije dobiće priliku da prikažu svoje radove i talenat.

Do kraja godine Srbija će imati nastupe na sajmovima knjiga u Pekingu, Frankfurtu i Moskvi, uz učešće velikog broja izdavača iz naše zemlje, poznatih pisaca i prevodilaca i predstavljanje kapitalnnih dela srpske književnosti, naglasio je Vukosavljević.

Izvor: Vlada Srbije

Foto:Ilustracija/pixabay

Next Post

Sveti Arhiđakon Lavrentije

Сре авг 23 , 2017
Sveti Arhiđakon Lavrentije je došao iz grada Albasete u Španiji. Bio je učenik arhiđakona Siksta. Kada Sikst postao episkop Rima 257., Lavrentije je bio rukopoložen za đakona. Bio je zadužen da nadgleda imovinu Crkve i brigu o siromašnima. Tokom progona cara Valerijana u 258., mnogi hrišćani si pogubljeni a oni koji su bili članovi plemićkih porodica izgubili […]