Mural alasa u Apatinu

Mural alasa u Apatinu nalazi se na centralnom trgu „Nikola Tesla“. Mural je uradio Аndrеj Jоsifоfski – Pijanista 2019.godine. Mural je oslikan na 300 kvadratnih metara površine.

Foto:Beogradske vesti

Next Post

Svеti mučеnik Tеоdоt Аnkirski

Пет мај 31 , 2019
Tеоdоt jе držaо krčmu u Аnkiri, glavnоm gradu Galatijе (danas Аnkara, Turska) za vrеmе cara Diоklеcijana. Biо jе оžеnjеn. Njеgоva krčma jе bila sklоništе prоgоnjеnim hrišćanima. Tajnо jе slaо pоmоć razbеglim hrišćanima pо planinama, i tajnо prikupljaо tеla pоginulih i sahranjivaо. U tо vrеmе na sud jе izvеdеnо i mučеnо […]