Trend

Ministarstvo uputilo preporuke visokoškolskim ustanovama

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je, imajući u vidu epidemiološku situaciju, preporučilo svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji da omoguće studentima uplatu iznosa školarine u više rata i prilagode dinamiku izmirivanja studentskih obaveza prema visokoškolskim ustanovama.

Jedna od preporuka je da se studentima završnih godina osnovnih studija omogući upis do 90 ESPB bodova, kao i da se rok za upis na master studije produži za dve nedelje, a za upis na doktorske studije za mesec dana.

Preporučeno je i da se studentima omogući minimum dva „apsolventska“ roka, kao i da trajanje rokova bude prilagođeno epidemiološkoj situaciji u cilju sprečavanja povećanog broja studenata koji istovremeno borave u prostorijama ustanove.

U slučajevima kada je to moguće visokoškolske ustanove trebalo bi da predvide dodatne termine za izvršavanje predispitnih obaveza.

Visokoškolskim ustanovama se preporučuje da preispitaju uslove za upis viših godina studija i prilagode uslove i kriterijume upisa otežanim uslovima održavanja nastave i učenja.

Preporučuje se i da „zbog nemogućnosti studenata da u uslovima epidemije ispune svoje obaveze u izradi master radova i doktorskih disertacija, u slučajevima kada je studentu ostao samo master rad, odnosno doktorska disertacija, rok za plaćanje prenosa bodova koji nosi master rad, odnosno doktorska disertacija bude do odbrane rada, ali ne kasnije od juna 2022. godine“.

Uoči početka nove akademske godine, 1. oktobra 2021. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazalo je da je neophodno da visokoškolske ustanove sve aktivnosti organizuju poštujući epidemiološke mere koje donose Krizni štab i Vlada Republike Srbije, navodi se u saopštenju.