Kuća Sime Nikolića u Beogradu

Kuća Sime Nikolića u Beogradu nalazi se na opštini Stari grad. Kuća se nalazi na uglu Takovske i Svetogorske ulice. Zgrada je sagrađena 1937.godine.

Kuća je nekada pripadala trgovcu SImi Nikoliću koji je bio jedan od osnivača nekadašnje Mesarske banke. Na vrhu zgrade nalazi se statua svinjske glave što je bilo obeležje na koji način se obogatio gospodin Nikolić ( trgujući prasićima).

Next Post

Bеsplatan prоgram vеžbi kaо prеvеncija оstеоpоrоzе na Čukarici

Уто мај 14 , 2019
Gradska оpština Čukarica, оd subоtе 18. maja оrganizujе bеsplatan prоgram vеžbi za žеnе sa ciljеm smanjеnja rizika оd nastanka оstеоpоrоzе. Vеžbе ćе sе оdržavati svakе subоtе i nеdеljе u Кulturnоm cеntru „Čukarica“ pоd nadzоrоm i uz kоnsultacijе sa fiziоtеrapеutоm u tеrminu 11-12 časоva. Prijavе i infоrmacijе na brоj tеlеfоna: 011/3052-119. […]