Trend

Konkurs za međunarodnu promociju srpske književnosti

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je raspisalo konkurs za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2018. godini.

U saopštenju se navodi da je cilj konkursa razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani u sklopu nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Budimpešti, Teheranu, Pekingu, Moskvi i Frankfurtu.

Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva, izdavaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima.

Takođe, time se utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje, odnosno razmene u oblasti kulture i umetnosti.

Prijave je potrebno dostaviti poštom i elektronskim putem do 17. februara ove godine. Prijave se dostavljaju u tri primerka na adrese: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd, Sektor za savremeno stvaralaštvo i kulturne industrije sa naznakom „Otvoreni poziv – organizacija i realizacija godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2018. godini“ i imejl mladen.veskovic@kultura.gov.rs.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja u roku od 60 dana od datuma zaključenja konkursa.

Foto:Ilustracija/pixabay